Padrón Moreira, Teresa, Hospital Universitario "General Calixto García", Cuba